Αργείτης Γιάννης

ΔΗΛΩΣΗ
Αργείτης Γιάννης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το Συνδυασμό: “Ναύπλιο. Επόμενη Μέρα.”

 

 

“Με πρότυπό μου μια κοινωνία με κέντρο τον άνθρωπο, συμμετέχω ενεργά στο όραμα του δημάρχου Δημήτρη Κωστούρου και του συνδυασμού “Ναύπλιο.Επόμενη Μέρα” για μια δημοτική αρχή που θα μας οδηγήσει σε ένα μέλλον καλύτερο από το σήμερα.