Δαμούλου Αγγελική

Damoulou a

Ως ενεργός πολίτης αποφάσισα να μετέχω και εγώ στις δημοτικές εκλογές στο συνδυασμό “Ναύπλιο. Επόμενη Μέρα.” του Δημήτρη Κωστούρου, θεωρώντας ότι μπορώ και θέλω να συμβάλω στην επίλυση άμεσων και έμμεσων προβλημάτων της γενέτειρας μου. Πιστεύω ότι ο Δημήτρης Κωστουρος διαθέτει όλες εκείνες τις δυνάμεις που χρειάζονται για την ανάπτυξη του τόπου και την ευημερία των πολιτών.