Κατσίλας Χρήστος

Ο τόπος μας αλλάζει. Αλλάζουμε και εμείς. Πιστεύοντας στις ικανότητες του Δημήτρη Κωστούρου και στα στελέχη της «Επόμενης Μέρας», αγωνιζόμαστε για το καλύτερο μέλλον μας. Έτσι θέλησα και εγώ να συμμετέχω και εγώ από τη θέση μου σε αυτόν τον όμορφο αγώνα.