Κατσαλούλη Λίνα

“Με τη συμμετοχή μου στο συνδυασμό του Δημήτρη Κωστούρου , «Ναύπλιο. Επόμενη Μέρα» δηλώνω παρούσα στην πρόκληση για την ανέλιξη του Δήμου μας. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Κωστούρο που με τιμά με την πρόταση του, πρόταση που δεν θα μπορούσα να αρνηθώ από έναν άνθρωπο που δουλεύει για να κάνει αυτόν τον τόπο καλύτερο.”