Μηνά Μαρία

Μινά Μαρία

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους  δέχτηκα την πρόταση του Δημήτρη Κωστούρου να συμμετέχω στο συνδυασμό «Ναύπλιο. Επόμενη μέρα» πέρα από την εργατικότητα και την ειλικρίνεια που διέκρινα στο πρόσωπο του Δημάρχου. Είμαι ένας νέος άνθρωπος που ζω και κινούμε στην πόλη μου και θέλω να συμμετέχω και να συμβάλλω σε κάθε συλλογική κίνηση  με όλη μου την θετική διάθεση και με όλες τις δυνάμεις μου.  Η παράταξη «Ναύπλιο. Επόμενη μέρα»  είναι η παράταξη που θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο και σίγουρο αύριο.