Τρίγκας Γιάννης

Trigas

Η απόφαση μου να κατέλθω στις εκλογές είχε να κάνει με το πρόσωπο του Δημάρχου Δημήτρη Κωστούρου. Έδειξε αυτά τα δύο χρόνια, πως ενδιαφέρεται για τον τόπο μας πέρα από προσωπικές φιλοδοξίες και με μοναδικό γνώμονα την πρόοδο του Δήμου μας. Ελπίζω να μπορέσω να συμβάλω και εγώ σε αυτήν την προσπάθεια, ο Άγιος Ανδριανός αξίζει και χρειάζεται ένα καλύτερο αύριο, έχει απόλυτη ανάγκη από μια διαφορετική Επόμενη Μέρα και αυτή δεν μπορεί παρά να είναι μόνο με τον Δημήτρη Κωστούρο.