Τόμπρα Ελένη

ΤΟΜΠΡΑ ΕΛΕΝΗ

Δεν θα μπορούσα να αρνηθώ την πρόσκληση του Δημάρχου Δημήτρη Κωστούρου, επικεφαλής της πρότασης «Ναύπλιο. Επόμενη Μέρα» .

Δηλώνω παρούσα και θέλω από τη μεριά μου  να δώσω το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μου αλλα και ολόκληρο το Δήμο μου.