Επικαιρότητα

Δήλωση Αντιδημάρχου Κου Μπακέα Δημητρίου

Δήλωση Αντιδημάρχου Κου Μπακέα Δημητρίου

Μόλις επέστρεψα από ταξίδι, που με ανάγκασε να απουσιάζω από την Δημοτική ομάδα της Επόμενης Μέρας, ζήτησα και ενημερώθηκα αναλυτικά για τα  θέματα τα οποία συζητήθηκαν. 

Μετά από την ενημέρωση, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα και ανεπιφύλακτα, με τις αποφάσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας της Ομάδας.