Επικαιρότητα

Δημήτρης Κωστούρος «Προχωρήσαμε στην ανάθεση εκπόνησης μελέτης για το αποχετευτικό της Νέας Τίρυνθας»

Δημήτρης Κωστούρος «Προχωρήσαμε στην ανάθεση εκπόνησης μελέτης για το αποχετευτικό της Νέας Τίρυνθας»

Η ΔΕΥΑΝ με σχετική απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου προχώρησε στην ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Αποχέτευση λυμάτων Νέας Τίρυνθας» η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως βασικό εργαλείο για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ΔΕΥΑΝ με πολιτική βούληση του ιδίου του Δημάρχου, και προέδρου του Δ.Σ Δημήτρη Κωστούρου, προτίθεται να έχει ετοιμάσει, πλήρη φάκελο, έως την ημερομηνία έναρξης του ΕΣΠΑ., ώστε να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για την επιτυχή έκβαση της σχετικής διαδικασίας.

Με την ένταξη του έργου, στόχος θα είναι η παροχέτευση των αστικών λυμάτων του Δ.Δ. Ν. Τίρυνθας προς την εγκατάσταση του βιολογικού Ναυπλίου – Άργους.

«Μιλάμε για την μελέτη ενός έργου το οποίο οι κάτοικοι δικαιούνται και το έχουν ανάγκη». «Σήμερα», τόνισε ο κ. Κωστούρος,  «κάνουμε την αρχή για την επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος που έχει ουσιαστική σχέση με την ποιότητα ζωής των κατοίκων της δημοτικής κοινότητας Νέας Τίρυνθας. Σε πολύ λίγο καιρό οι κάτοικοι της περιοχής θα δουν ότι κάτι αλλάζει».