Επικαιρότητα

Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Μιδέας Δήμου Ναυπλιέων (πλέον Τοπικό Χωρικό Σχέδιο –Τ.Χ.Σ.)».

Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Μιδέας Δήμου Ναυπλιέων (πλέον Τοπικό Χωρικό Σχέδιο –Τ.Χ.Σ.)».

Σας  προσκαλούμε  να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Βουλευτικού  , στο Ναύπλιο,   την  19η   του μήνα  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 19:00 μ.μ.  για την  παρουσίαση  της μελέτης :«Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Μιδέας Δήμου Ναυπλιέων (πλέον Τοπικό Χωρικό Σχέδιο –Τ.Χ.Σ.)».