Επικαιρότητα

Την Προπαγάνδα και το ψέμα τα διαψεύδει η αντίθετη πραγματικότητα

Την Προπαγάνδα και το ψέμα τα διαψεύδει η αντίθετη πραγματικότητα

Το μεγαλύτερο τρωτό της Μαύρης προπαγάνδα του ψέματος και της λάσπης είναι η διάψευσή τους από την αντίθετη πραγματικότητα.Η αντίθεση της Μαύρης Προπαγάνδας λάσπης προς την αλήθεια και την πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν παρά να αποκαλύπτεται από την ίδια τη δύναμη της πραγματικότητας και να ανατρέπει όλα τα προπαγανδιστικά ψεύδη.

Η επιτυχία των εκδηλώσεων είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η επιτυχία της χρήσης μέτρων ηπιοποίησης της κυκλοφορίας είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Η επιτυχία του διαφορετικού τρόπου αποκομιδής των απορριμμάτων στο ιστορικό κέντρο (εξαιρετική η εικόνα)είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Η επιτυχία του τρόπου αντιμετώπισης μιας πρόχειρης και άστοχης μελέτης για εκβάθυνση με αποτέλεσμα να βρεθούν 5,5 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην κρίση είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Η επιτυχία στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου (7 εκατομμύρια χρέη το 2012 600.000ευρώ πλεόνασμα το 2017) είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Ακαταμάχητη τελικά ασθένεια η λασπολογία και η μικροπαλαιοκοματική αντίδραση…
Αξιολύπητοι οι λιγοστοί που απέμειναν να “ακολουθούν”…
Συνεχίζεται …