2ο Προγραμματικό Κείμενο: Στήριξη του κοινωνικού κράτους, των δομών πρόνοιας και των συλλογικών πρωτοβουλιών, στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού

2ο Προγραμματικό Κείμενο: Στήριξη του κοινωνικού κράτους, των δομών πρόνοιας και των συλλογικών πρωτοβουλιών, στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού

Στήριξη του κοινωνικού κράτους, των δομών πρόνοιας και των συλλογικών πρωτοβουλιών, στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού.

• Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε, να ενισχύσουμε και να επεκτείνουμε εκείνες τις δημοτικές κοινωνικές δομές που θα σταθούν δίπλα στα άτομα που καθημερινά φτωχοποιούνται και βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό (άνεργοι, χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, επαγγελματίες, οικογένειες σε ανάγκη).
• Κινητοποιούμε και στηρίζουμε τους πολίτες για την ενεργή συμμετοχή τους στη δημιουργία και λειτουργία συλλογικών δράσεων και δομών αλληλεγγύης. Στηρίζουμε τα κινήματα πολιτών ενάντια στις κατασχέσεις και στους πλειστηριασμούς.
• Δημιουργούμε νέους και ενισχύουμε τους υφιστάμενους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες. Ικανοποιούμε τις αιτήσεις με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια και όχι μόνο γεωγραφικά.
• Αναβαθμίζουμε τα ΚΑΠΗ, για όλους τους συνταξιούχους και τα συνδέουμε με την κοινωνική δράση της πόλης.
• Ενισχύουμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».
• Δημιουργούμε Δημοτικά Ιατρεία με εθελοντές γιατρούς. Παρέχουμε Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στους/στις ανασφάλιστους/ες συμπολίτες/τισσές μας.
• Θεσμοθετούμε μόνιμη κάρτα πρόληψης υγείας μαθητή/τριας.
• Επιδιώκουμε τη δημιουργία γραφείου ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής εντός της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου
• Δημιουργούμε Κοινωνικό Παντοπωλείο και το ενισχύουμε με τη δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων.
• Διερευνούμε τη λειτουργία Κοινωνικού Μαγειρείου με δωρεάν γεύματα και εξασφαλίζουμε πρωινό και γεύμα για όλους τους μαθητές/τριες, που οι οικογένειές τους αδυνατούν να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες.
• Στηρίζουμε τη δωρεάν συμμετοχή στις δημοτικές δραστηριότητες, για δημότες με οικονομικά προβλήματα.
• Στηρίζουμε τα άτομα με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις, με σταθερό προσανατολισμό στην απρόσκοπτη προσβασιμότητά τους στην πόλη και ενεργοποιούμε τη συμμετοχή τους στα όργανα κοινωνικής πολιτικής.
• Αναπτύσσουμε δράσεις και προγράμματα, για την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή και εφαρμόζουμε ειδικά προγράμματα άθλησης.
• Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους μαθητές/τριες, για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
• Στηρίζουμε τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά σε συνεργασία με εθελοντές νομικούς.
• Ενισχύουμε το δίκτυο εθελοντών με τη δημιουργία Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, με την κατάλληλη εκπαίδευση και την καθιέρωση της κάρτας εθελοντή με στοιχεία ωρών προσφοράς. Προχωράμε στη δημιουργία Τράπεζας Χρόνου.