5ο προγραμματικό κείμενο: Τοπική ανάπτυξη με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες των δημοτών, την προάσπιση των δημόσιων αγαθών και την προστασία του περιβάλλοντος

5ο προγραμματικό κείμενο: Τοπική ανάπτυξη με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες των δημοτών, την προάσπιση των δημόσιων αγαθών και την προστασία του περιβάλλοντος
  • Στεκόμαστε αρωγοί της τοπικής αγοράς και αναπτύσσουμε δράσεις, για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Υποστηρίζουμε τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, τις δομές αλληλεγγύης, όπως και τη συνεταιριστική και την κοινωνική οικονομία.
  • Ολοκληρώνουμε το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση στο σύνολο του Δήμου, με στόχο την καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση την μείωση του όγκου των απορριμμάτων, και την εξοικονόμηση πόρων.
  • Δημιουργούμε Γραφείο Ενημέρωσης και Τεκμηρίωσης των ανέργων, των νέων επιχειρηματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υποστηρίζουμε την ένταξή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης.
  • Απαλλάσσουμε, για συγκεκριμένο διάστημα, από τα δημοτικά τέλη τις νεοφυείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Ενισχύουμε τις μη κερδοσκοπικές συνεταιριστικές προμηθευτικές και καταναλωτικές δομές.
  • Διοργανώνουμε σεμινάρια και ημερίδες για τους νέους και τις νέες της πόλης μας με ευρύτερη θεματολογία (π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός, αγορά εργασίας, εργασιακά δικαιώματα, διαχείριση άγχους, πρώτες βοήθειες).
  • Αξιοποιούμε Ευρωπαϊκούς πόρους για την απεξάρτηση Δημοτικών κτιρίων από το πετρέλαιο επιτυγχάνοντας σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Ξεκινήσαμε από το κολυμβητήριο και συνεχίζουμε με όλα τα Δημοτικά κτίρια και σχολεία που μπορούν να δεχτούν ανάλογες παρεμβάσεις.
  • Ολοκληρώνουμε το στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του τουρισμού, με συγκεκριμένο πενταετές πλάνο για την ουσιαστική προστασία του μεγαλύτερου συγκριτικού πλεονεκτήματος του Δήμου μας. Μετατρέπουμε το Δήμο μας σε Πανελλήνιο κέντρο με στοχευμένες κινήσεις και παρεμβάσεις. Οι πρόσφατες διοργανώσεις του 1ου Μαραθωνίου και του Mediterranean yacht show, είναι ενδεικτικές των στόχων μας.