Στηρίζουμε την κρουαζιέρα στο Ναύπλιο με σχέδιο

Στηρίζουμε την κρουαζιέρα στο Ναύπλιο με σχέδιο

Καλημέρα με λίγη ενημέρωση. Δεν θα τα γράψει κανένας «καλοθελητής»
Οι σημερινές δύσκολες συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή για την Κρουαζιέρα και η αναγκαιότητα για προσφορά σύγχρονων, ασφαλών, βιωματικών υπηρεσιών από τον προορισμό Ναύπλιο κατέστησαν ως αναγκαία την αναβάθμιση των υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας και εκτέλεσης συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη και τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της κρουαζιέρας.

Α. Την Ασφάλεια & Φύλαξη των επισκεπτών
B. Τα έσοδα για τις εταιρείες κρουαζιέρας και την τοπική κοινωνία
Γ. Την εμπειρία των επιβατών στον προορισμό και τις εκδρομές τους

Ολοκληρώσαμε το σχέδιο έργων για την ανάπτυξη Λιμένα Ναυπλίου(master plan) και αναμένουμε την Περιβαλλοντική μελέτη, ώστε να εξεταστεί απο την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Ναυτιλίας και να εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

· Ξεκινήσαμε τις απαιτούμενες ενέργειες, για την κατασκευή του κόμβου στην είσοδο του Λιμανιού, έργο το οποίο και έχει δημοπρατηθεί.

· Ολοκληρώσαμε τον φάκελο για το Υδατοδρόμιο Ναυπλίου και Νέας Κίου και υποβάλλουμε εντός των ημερών την Περιβαλλοντική μελέτη, ώστε μετά την έγκριση της να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κατασκευής και λειτουργίας.

· Υποβάλλαμε αίτημα στο Υπουργείο Ναυτιλίας, για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πετύχαμε την έγκριση ποσού 204.000,00€, για την προμήθεια κινητής μονάδας ελέγχου επιβατών για την κρουαζιέρα, προκειμένου οι εταιρείες κρουαζιέρας, να έχουν ως αφετηρία των ταξιδιών τους το Ναυπλίο.

· Ολοκληρώσαμε την μελέτη και τον έλεγχο νομιμότητας για την ΜΑΡΙΝΑ Ναυπλίου, όπου η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε την διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού ΣΔΙΤ.

Τέλος, έχουμε αίτημα για υποβολή στο ΠΔΕ φακέλων για την χρηματοδότηση Τριών νέων έργων :

· Την προμήθεια και τοποθέτηση Πίλαρ για την παροχή νερού και ρεύματος ύψους 124.000€, μαζί με το ΦΠΑ.

· Την ανάπλαση εξομοιούμενης ζώνης με χερσαία ζώνη στο Λιμένα Βιβαριού ύψους 124.000€, μαζί με το ΦΠΑ.

· Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης στον χώρο του ISPS, ύψους 60.000€, μαζί με το ΦΠΑ.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου βοηθά την τοπική οικονομία αφού πάνω από 50.000 επιβάτες κάθε χρόνο επισκέπτονται τον προορισμό.

Από το 2015 πάνω από 186.000 επισκέπτες κρουαζιέρας έχουν έρθει στο Ναύπλιο με μια άμεση απόδοση στην τοπική κοινωνία άνω των 10.500.000 εκατομμύριων που γίνονται 50.000.000 εκατομμύρια με μια σχετικά μικρή μόχλευση.

Τα παραπάνω στατιστικά θα μπορέσουν να βελτιωθούν κατά πολύ μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες εκβάθυνσης του λιμένα που είναι σε εξέλιξη όπου και τα μεγαλύτερα πλοία θα μπορούν να πλαγιοδετούν με ασφάλεια στους προβλήτες μας.

Το 2019 22 εταιρίες με 28 πλοία θα επισκεφτούν τον προορισμό Ναύπλιο και το 2020 θα γίνουμε για πρώτη φορά Year Round Προορισμός μεγαλώνοντας έτσι έμπρακτα την τουριστική σεζόν.

Στόχος μας είναι να συμπεριληφθούμε στον προγραμματισμό όλων των μεγάλων εταιρειών κρουαζιέρας και μαζί με τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να προσφέρουμε μια βιωματική εμπειρία που θα ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις των επιβατών καθιστώντας τους μελλοντικούς πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Το 2018 εφαρμόσαμε ειδικό σύστημα μέτρησης της εμπειρίας των επιβατών σε 13 διαφορετικές κατηγορίες και θα υπάρξει σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς αλλά και με τις εταιρείες κρουαζιέρας, διαδικασία βελτίωσης στους προσδιορισμένους στόχους.

Αναμένουμε την ενεργοποίηση από τα αρμόδια υπουργεία και τον ΕΟΤ μεγάλης διαφημιστικής καμπάνιας για την κρουαζιέρα στις κλασικές τουριστικές εκθέσεις που συμμετέχει ο ΕΟΤ.

Στηρίζουμε την κρουαζιέρα στο Ναύπλιο καθώς είμαστε βέβαιοι ότι ο κλάδος της κρουαζιέρας:

μπορεί να αποδώσει περισσότερα στην τοπική οικονομία,
μπορεί να βάλει τις βάσεις για χιλιάδες επισκέπτες να επιστρέψουν πίσω ως κλασικοί τουρίστες,
μπορεί να μεγαλώσει την τουριστική σεζόν
Ο προορισμός Ναύπλιο έχει ξεκινήσει και συνεχίζει μια σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών και υπηρεσιών του.

 

 

        Δημήτρης Κωστούρος
        Δήμαρχος Ναυπλιέων

logo